rtorrent i powiadomienia sms

Oto krótki i szybki sposób na to, żeby nasz rtorrent informował nas sms’em o zakończeniu pobierania danego pliku ;-)

Najpierw musimy zaopatrzyć się w skrypt, przez który będziemy wysyłać sms’y za pomocą jednej z bramek sponosrowanych. Ja osobiście użyje do tego celu, skrypt napisany w pythonie obsługujący era-omnix.

#!/usr/bin/python2.4
# -*- coding: iso-8859-2 -*-
#
# Script: sms.eraomnix.py
# Version: 1.1
# Date: 06/12/2005
# Works ONLY with python 2.4.1
# Copyright 2005 Rodion rodion7(at)o2.pl
#

import cookielib, string, urllib, urllib2

debug = 0

login = 'login'
password = 'haslo'

def sendsms(sender, recipient, message):

  baseURL='http://www.eraomnix.pl'
  cj = cookielib.CookieJar()
  opener = urllib2.build_opener(urllib2.HTTPCookieProcessor(cj))

  request = urllib2.Request(baseURL + '/msg/user/sponsored/welcome.do')
  request.add_header('User-Agent', 'Opera/8.51 (Windows NT 5.0; U; en)')
  try:
    result = opener.open(request)
    if debug:
      print 'Connecting with',baseURL
  except IOError:
    print 'Connection with %s failed.' % baseURL

  request = urllib2.Request(baseURL + '/sso2/omnix_iframe/login.jsp')
  request.add_header('User-Agent', 'Opera/8.51 (Windows NT 5.0; U; en)')
  try:
    result = opener.open(request)
    if debug:
      print 'Connecting with login frame'
  except IOError:
    print 'Connection with login frame failed.'

  for line in result.readlines():
    if '"org.apache.struts.taglib.html.TOKEN"' in line:
      token = line.strip().split()[-2].split('"')[1]

  parmdicta = {'org.apache.struts.taglib.html.TOKEN' : token,
         'login' : login,
         'password' : password}

  request = urllib2.Request(baseURL + '/sso2/authenticate.do')
  postdata = urllib.unquote(urllib.urlencode(parmdicta))
  request.add_data(postdata)
  request.add_header('User-Agent', 'Opera/8.51 (Windows NT 5.0; U; en)')
  try:
    result = opener.open(request)
    if debug:
      print 'Login in',baseURL
  except IOError:
    print 'Connection with %s failed.' % baseURL

  for line in result.readlines():
    if '"org.apache.struts.taglib.html.TOKEN"' in line:
      token = line.strip().split()[-2].split('"')[1]

  parmdictb = {'org.apache.struts.taglib.html.TOKEN' : token,
         'top.phoneReceiver' : recipient,
         'top.text' : message,
         'top.characterLimit' : '110',
         'top.signature' : sender,
         'send.x' : '0',
         'send.y' : '0'}

  request = urllib2.Request(baseURL + '/msg/user/sponsored/sms.do')
  postdata = urllib.unquote(urllib.urlencode(parmdictb))
  request.add_data(postdata)
  request.add_header('User-Agent', 'Opera/8.51 (Windows NT 5.0; U; en)')
  try:
    result = opener.open(request)
    if debug:
      print 'Send SMS'
  except IOError:
    print 'Connection with %s failed.' % baseURL

# Main
if __name__ == '__main__':
  import sys
  if len(sys.argv) < 4:
    print 'Sposób użycia:', sys.argv[0], ' '
	print 'Przykład: ', sys.argv[0], 'inspektor 600123456 bardzo być może ale żaba pozostaje żabą'
	sys.exit(1)
  sender, recipient, message = sys.argv[1], sys.argv[2], ' '.join(sys.argv[3:])
  sendsms(sender, recipient, message)

Zapisujemy nasz skrypt pod nazwą sms-era i wpisujemy odpowiednie haslo i login w dane skryptu.
Nadajemy temuż skryptowi prawa do wykonywania:

chmod +x sms-era

I przenosimy do /usr/bin:

 mv sms-era /usr/bin/

Teraz zajmiemy się plikiem konfiguracyjnym rtorrenta. Otwieramy .rtorrent.rc i dopisujemy do końca pliku:

#Powiadomienie Sms
on_finished = sms_msg,"execute=sms-era,rTorrent,668774225,Pobrano:,$d.get_base_filename="

No i gotowe.Na naszą komórkę po zakończonym pobieraniu nadejdzie sms typu:

rTorrent:Pobrano: *Przykładowa_Nazwa_Torrenta*
//reklamy_bramki…

Oczywiście można zrobić powiadomienia innych zdarzeń rtorrenta. Istnieją jeszcze funkcje np. on_start, on_stop, on_erase. Zachęcam do eksperymentowania ;-)

Comments are closed.